جوک باحال

جوک باحال

مرکز جدید ترین جوکها و باحال ترین جک های 93


-
داشتم به رئیس جمهورای 40-50 سال دیگه فکر میکردم
دماغ عملی
ابرو برداشته
موسیخ
شلوار لی پاره پوره
گاهی اوقاتم صورتی ست میکنه
لامصب عجب رئیس جمهور تیکه ای میشه ها