جوک باحال

جوک باحال

مرکز جدید ترین جوکها و باحال ترین جک های 93


-
مثلا هفته پیش زن عموم تو سوپ خامه ریخته بود
خیلی خوشمزه بود

اومدیم خونه مامانم سوپ درست کرد
خواست مثلا روی زن عمومو کم کنه تو سوپ خامه شکلاتی ریخته!اینجا بیمارستان میلاد I LOVE YOU PARSUNIT