جوک باحال

جوک باحال

مرکز جدید ترین جوکها و باحال ترین جک های 93


-
“حالامیخوای چیکار کنی ؟” چیست ؟
اوج همدلی با یک فرد مشکل دار …بضی دخترا هم اول گریه بودن بعد دست و پا در آوردن
بعضیام هم اول بوی عرق بودندبعد دست و پا در آوردند

کصافطا


ﺯﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻣﻨﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ!
ﻣﺮﺩ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻭ ﻣﯿﮕﻪ :ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﮐﺮﻩ ﺧﺮﺍ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﺮﺩﯾﻢ!!؟


یه دوس دخترم نداریم موهاش فر باشه توش پیتزا بپزیم !!


اینایی که صب ساعت 5 پا میشن!
میرن میدوئن!
بعد میان دوش میگیرن!
بعد صبحانه میخورن!
میرن سرکار!
فتوشاپن دیگه !؟


در شرایط فعلی با تنها ارزی که میشه از ایران خارج شد ، عرض معذرته !