جوک باحال

جوک باحال

مرکز جدید ترین جوکها و باحال ترین جک های 93


-
قدیما آیفون معمولی بود می گفتیم کیه ؟ طرف می گفت منم …
الان که تصویری شده هرکی زنگ میزنه ژست میگیره بعد زل میزنه به افق !به سلامتی دختری که تنشو میفروشه ولی...
.
.
.
.
.
.
.
زهر مار!
ما اینجا از اینجور پستا نداریم ها!!

گفته باشم... من یا کاری رو شروع نمیکنم....
یا حتما حتما... از وسط کار ولش میکنم...

دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم!
.
.
.
.
سیر میخوریم...
دهانشان سرویس میشود!