جوک باحال

جوک باحال

مرکز جدید ترین جوکها و باحال ترین جک های 93


-
من اگه زبون حیوونا رو بلد بودم
حتما میرفتم از دل کرگدن در میاوردم
خیلی غمگینه ، نمیدونم چرا


یه تبلیغ خوندم داغونم کرد
روغن مار ، صد در صد گیاهی


یکی از دلایلی که تا حالا من ازدواج نکردم اینه که :
دلم میسوزه واسه اون بچه ای که من قراره تربیتش کنم


این رستورانا هرچی با کلاس تر میشن غذاشون کمتر میشه . . .
ما یه بار رفتیم یه رستوران خیلی با کلاس
یه نقطه وسط بشقاب بود دورش سس زده بودن

-
از عید و عید دیدنى یه جمله یادمه اونم اینه که
“صبر کن برسیم خونه من میدونم و تو”پدسّگ نریخته، چیست؟
اصطلاحی که ایرانیان بعد از گرفتن موجودی کارت خود به کار میبرندامروز دلم به حال انگشت وسطی پام سوخت !
طفلی خیلی مظلومه

نه مثه شست تو چشه

نه مثه اون کنار شست بلنده

نه مثه این دوتا کناری به درو دیوار می خوره

همین طور تنها
زندگیش یکنواخت
فقط زنده س

زندگی نمی کنه
انگشت وسطی پام دوستت دارمهیچی بدتر از این نبود که شام خوشمزه داشته باشید،
مهمونای خوب داشته باشید،

فیلم عالی هم داشته باشه اما تو؛

مشقات مونده باشه! یادتونه؟