جوک باحال

جوک باحال

مرکز جدید ترین جوکها و باحال ترین جک های 93


-
چه حکایت جالبی
بچه که بودیم بزرگترا ازدواج میکردن

حالا هم که بزرگ شدیم ،
کوچیکترا ازدواج میکننآقا این الکی مثلا چیه انداختین تو دهن مردم ؟!
سه روزه مامانم غذا نپخته !

بهش میگم گشنمه !

میگه : الکی مثلا ما فقیریمآرایشگاه محل ما
در و دیوارش پر عکس دیوید بکهام و رونادوئه !

من که میشینم موهامو مدل استاد اسدی میزنه