جوک باحال

جوک باحال

مرکز جدید ترین جوکها و باحال ترین جک های 93


-
یک دختره دعوتم کرد گروهش
اسم گروه این بود:
چت=حذف . متن=حذف . جوک=حذف . عکس=حذف
بعد از مدتی نوشتم:
چیکار کنیم اینجا پس..؟؟؟؟
اول حذفم کرد
بعد تو pv گفت:
این گروه رو درست کردم فقط برای آرامش و سکوت..
سهراب ناموسا قایقت جا داره داداش؟؟مورد داشتیم طرف اسمشو پرسیدیم گفته نـــــــــازنین
رفتم تو پارس یونیتش نوشته پانته آ!!!!!!!!!!!
از دوستش پرسیدم می گه نفسو میگی!!!!!!!!!
بعد یه مدت اومده میگه اسمم الناز ه
کارت دانشجوییش رو اتفاقی دیدم میبینم نوشته عــــــــــفــــــــــــت
بعد مهمترین ملاکش تو زندگی صداقته!!!!!!!!!!!!
من دیگه حرفی ندارمﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ
دختره ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮﭺ ﮐﺮﺩﻩ .....
.
.
.
" آﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ صبح ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ شنیدم "o_0
.
.
.
گوگل کارمنداشو یه هفتس فرستاده سواحل هاوایی بلکه اعصابشون آروم شه
دختره اس ام اس داده: دلم برات تنگ شده، کجایی عزیزم
منم حوصلشو نداشتم جواب بدم اس دادم : الکی گفتم تو دادگاهم
گفت عکستو بفرس ببینم اگه راس میگی
گفتم : عزیزم اینجا گوشی ممنوعه دم در تحویلش دادم
پیام داده: آره راس میگی یادم نبود، باشه عزیزم هر وقت تحویلش گرفتی بهم بگو نگران نشم
.
.
.
خیلی دختر خوبیه، خدارو شکر مغز نداره هم من راحتم هم خودش


-
ﺭﻓﺘﻢ ﻧﻮﻧﻮﺍﯾﯽ ﺳﻨﮕﮑﯽ
ﮔﻔﺘﻢ؛ ﺁﻗﺎ ﯾﻪ ﻧﻮﻥ ﺑﺪﻩ ..
ﺷﺎﻃﺮﻩ ﮔﻔﺖ ؛ ﮐﺪﻭﻣﻮ ﺑﺪﻡ؟
-1 ﺳﻨﮕﮏ ﺳﺎﺩﻩ 600 ﺗﻮﻣﻦ
-2 ﺳﻨﮕﮏ ﮐﻨﺠﺪﯼ 800 ﺗﻮﻣﻦ
-3 ﺳﻨﮕﮏ ﺩﻭ ﺭﻭ ﮐﻨﺠﺪﯼ 1000 ﺗﻮﻣﻦ
-4 ﺳﻨﮕﮏ ﭘﺮﮐﻨﺠﺪ 1500 ﺗﻮﻣﻦ
_5 ﺳﻨﮕﮏ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﭘﺮ ﮐﻨﺠﺪ 1800 ﺗﻮﻣﻦ
ﮔﯿﺞ ﺷﺪﻡ ..
ﮔﻔﺘﻢ ؛ ﻣﯿﺮﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮﺍﻣﻮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎﻡ ﻣﯿﺨﺮﻡ ..
ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﻘﺪﯼ ﮐﻪ ﻧﻮﻥ ﺳﻨﮕﮏ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺁﭘﺸﻦ ﺩﺍﺭﻩ، ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻨﺰ ﺗﻮ
ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺎ ﻗﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﮔﻮﻝ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﭘﺮ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻕ
ﻏﺮﺑﯿﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﻧدﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﻧﻮﻥ ﮔﺮﻭﻥ ﺷﺪ
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺣﺎﻻ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺒﺎﺑﺎ ﺭﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻢ.ﺻﺒﺢ ﺭﻓﺘﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﭘﻨﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮﻡ ..
ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﯿﮕﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ۲ ﺗﻮﻣﻦ ﭘﻨﯿﺮﻣﯿﺨﺎﻡ .
ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﺗﺮﺍﺯﻭ، ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺩﻫﻨﻢ .
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪﮎ ﻧﯿﺴﺘﺶ ﺍﺯﻫﻤﯿﻦ ﺑﺪﯾﻦ …
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ :
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮﺩ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﺭﺩﯾﺶ؟ ..

.
.
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺯﻭﻧﯽ ﺭﻭ ﺍﺯﻣﺎ ﻧﮕﯿﺮ


یک عدد نان سنگک، از دوره‌ی دویست تومانی، در فریزر مانده،
کاملاسالم، بدون کپک، به بالاترین پیشنهاد فروخته می‌شود.
قیمت پایه 800 تومان !
-
بعضی خانوما اینقدر پاشنه کفش شون بلنده
که نمیشه بگی کفشت رو بپوش بریم
باید بگی سوار شو بریم !
ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ آﻧﺠﻠﯿﻨﺎ ﻭ ﺑﺮﺩ ﭘﯿﺖ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻥ ؟؟؟
ﺍﻭﻝ ﺑﭽﻪ ﺍﻭﺭﺩﻥ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻻﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﻭﺳﯿﺸﻮﻥ ﺑﻮﺩ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﺪﺍ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻣﯽﮐﻨﻦ ﺍﺧﺮﺷﻢ ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻦ :|


ﺿﻤﻦ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ شروع مدارس ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﻭ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﻨﻢ :
1- ﺩﻳﮑﺘﻪ ﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﮐﻠﻤﺎﺕ :
ﮐﺼﺎﻓﻂ : ﮐﺜﺎﻓﺖ
ﺍﺻﻦ : ﺍﺻﻸ
ﻳﻨﻲ : ﻳﻌﻨﻲ
ﻋﺎﺧﻪ : ﺁﺧﻪ
عاره : آره
ﻋﺎﻏﺎ : ﺁﻗﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ!!!
2- ﺍﺯ ﻻﻳﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭ ﭘﻮﮎ ﺯﺩﻥ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺟﺪﺃ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ!
3- ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻳﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ!
4 - ﻓﮑﺮ ﺩﻱ ﺍﮐﺘﻴﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﮐﻨﻴﺪ
و من الله توفیق
-
بد شانس ترین نسل تاریخ ایران ! ! ؟ ما هستیم چون :
تو نوزادیمون شیر خشک نایاب شده بود...

دوران تحصیل هم هر چی طرح بود رو ما امتحان کردن … نظام قدیم, نظام جدید, نظام خیلی جدید…

رسیدیم دانشگاه سهمیه هابیداد کردن … فارغ التحصیل شدیم به خاطر زیاد بودن جمعیت کارپیدا نشد …

عاشق شدیم گشت ارشاد روسرمون خراب شد…

ماشین خریدیم بنزین سهمیه بندی شد … روزگارمون سیاه شد …

بارالها ! دیگه حالی واسمون نمونده که به راه راست هدایت شیم، خودت راه راست را به سوی ما هدایت کن!هوس تخت دونفره کردم. یه تخت دونفره با تشک خوشخواب.
همچین بپری روش دست و پاتو بندازی اینور اونور هر جور دلت میخواد بکپی
هاع الان با خودت گفتی پ نفر دوم چی!!!
نفردوم خودش پول داره بره واسه خودش یه تخت بگیره هر جور دوست داره تووش بِکَپه...اینتخت منه
روانی هم خودتی


من حتی رفتم اساسنامه اتحادیه صنف آرایشگر و سلمانی رو خوندم
ولی توش به اینکه سلمونیا باید تو یه شیشه پر الکل یه مار بذارن اشاره ای نشده بود !روز تولد 17 سالگیم خودم یادم نبود،
اومدم خونه دیدم درقفله چراغ ها هم خاموشه،

یه باد گنده ای ول دادم وسط خونه که انقد صداش بلند بود خودم جا خوردم،

بعد چراغ ها رو که روشن کردم

دیدم دوستام وسط سالن با کلاه بوقی و برف شادی افتادن کف سالن

هی میخندن بعد یکسری هم سرخ شدن میگن تولد تولدِت مبارک...

کیکم از دست یکی از دوستام افتاد وسط سالن،

خلاصه شب به یاد ماندنی شد !!
-
اینجا چه گهی میخوری ؟ چیست !؟
واکنش شاد دو ایرانی به هنگام دیدن هم در یک جای غریبﺣﺴﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﻮﻧﺪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭﯾﻪ ﺟﻨﺲ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ"ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺯ کنید" ﺑﺘﻮﻧﻢ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ....؛


داشتم یه گربه رو تو سبد می بردم صدای میو میوشکل خیابون رو برداشته بود …
دختره میگه گربس؟!
پَ نه پَ نهنگه اختلال ژنیتیکی پیدا کرده


همیشه توی تاکسی اون کسی که اون ته نشسته، زودترپیاده میشه!


طرف توی برنامه زلال احکام سوال پرسیده: از حاجاقا میخوایم در مورد طرز اس ام اس زدن به نامحرمتوضیح بدن
از همینجا به امریکــا اعلام میکنم تحـــریم فایده نداره؛حمــــله اتمـــــــی بزن راحت شیم هممون!


-
هـرکـاری میکنــم آیفـونـم بـه اینتـرنــت وصــل نمیشــه . .
دکمـه شـو کـه میــزنـم در خــونـه بـاز میشــه!!
پس این ملّت چی میگن ما با آیفون میایم اینتـرنــت؟؟


من قبلاها به بدنم شامپو بدن خارجی میزدم ،
اما از وقتی فهمیدم تو روز قیامت قراره بر علیه من شهادت بدن ،
بهشون گریس هم نمیزنم ، آدم فروش های پس فطرت…!


فقط یه ایرانی میتونه بعد از شنیدن صدای پیغامگیرِتلفن بگه “عِـه رفت رو پیغامگیرشون” و سریعاً تلفن رو قطع کنه !!


ﺩﯾﺸﺐ ﺳﻮﺍﺭﭘﻮﺭﺷﻪ ﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﺰﺩﻡ ﺑﺎﻫﺎش ﯾﻬﻮ ﯾﮑﯽ ﭘﺮﯾﺪ ﺟﻠﻮم ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰﮐﻨﻢ . . .
ﭘﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻑ ﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪ!!


ما همون ملتی هستیم که وقتی بمیریم هم،باید از اون دنیا به مامانمون زنگ بزنیم بگیم "رسیدیم"!!
-
ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﻳﻪ بار ﺗﻴﺮﻳﺐ ﺑﻐﺾ و ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺑﻴﺎﻡ...
ﺍﻳﻦ ﺍﺏ ﺩﻣﺎﻍ ﻟﻌﻨﺘﻰ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯﺍﺷﻜﻢ ﻧﻴﺎﺩ...

ﺧﻮ ﻟﺎﻣﺼﺐ ﺑﺬﺍﺭ ﻳﻜﻢ ﺣﺴﻢ ﺑﻴﺎﺩ ﺑﻌﺪﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻦ.ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ 79 ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ:
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﻮﻝ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﻴﺨﺮﻡ

ﻭ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﺮﻑ ﻣﻴﺰﻧﻢ..
.
.
.
ﺁﺧﻪ ﭘﻠﺸﺖ

ﺗﻮ ﭘﻮﻝ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊﺍﺗﻮ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ مدادرنگی بخر نقاشیاتو رنگ کن! !!!...من از اونام که اگه شانس در خونمو بزنه
همون لحظه هندزفری تو گوشمه ،نمیشنوماینکه میگن از یه زاویه دیگه به مشکلات نگاه کنید دقیقا چه زاویه ای رو میگن ؟
آخه من با هر زاویه ای نگاه میکنم بازم کولرمون خاموشه لامصب !


من بالاخره یه وسیله نایلون جدا کن از لواشک اختراع می کنم
و تو جشنواره خوارزمی ارائه میدم!
بضی وختا از زوره ناچاری لواشکو با نایلونش خوردم


نام: پدر
رسالت: کولر خاموش کردن !
-
چه قانونیه که هرچی پسر خوشگله گیر دختر زشت میفته!
هر چی هم دختر خوشگله گیره پسر زشت ؟!
من نگران خودمم
احتمالاً اگه این قانون درست کارکنه گودزیلا گیرم میاد !


خسیسه به زنش میگه امروزجون یه نفر رو نجات دادم
زنش میگه مگه چیکار کردی ؟
میگه به 1 فقیر ده هزار تومان دادم دیدم داره از خوشحالیمیمیره ازش گرفتم !یه پیرمردی تو پارک محله ما می شینه و هنوزم خیلی معتقده...
که دکل های ایرانسلرو هم مرحوم رضا شاه نصب کرده!!


طرف زنگ زده به موبایلم میگه ببخشید منزل آقای کریمی !؟
گفتم نه اینجا اداره ست !


رو اعصاب برو تر از مهمونی که شب مونده مهمونیه که شب مونده
و صبح زودتر از همه بیدار می‌شه
جاشو جم می کنه و عین منگولا میشینه یه گوشه منتظر بقیه!


مثبت اندیشی یعنی اگه یه گنجشک روی سرت خرابکاری کرد
خوشحال باشی ازاینکه گاوا پرواز نمی کنن


میگن تو جهنم فقط کارت شارژ 10000 تومانی میفروشن ! اونم با قیمت 15000تومن !
تازه وقتی رمز رو بزنی ، پیام میاد این کارت شارژ قبلا استفادهشده است !

حالا میگن تو بهشت ایرانسل پیام میده :
با شارژ 1000 ریال دیگر ،1852226000 ریال اعتبار از ما هدیه بگیرید . . .
حالا بازم گناه کن تا این روزا رو نبینی
-
بزارین گ.ه.م.و بخورم چیست ؟
آخرین تلاش یک درمانده برای زدن حرفش تو یه جمع خودمونی و صمیمی …تو خونه یه پشه داریم دیگه مقیم شده ، از خودمونه …
امروز که اتاقم رو بعد از چند ماه مرتب کردم
دیدمش از در اتاق اومد تو ،بعد نشناخت ، فک کرد اشتباهی اومده، رفتش بیرون !


مگسه نامزدش رو می گیره تو بغلش،
میگه: عزیزم! من تو را با هیچ گهى عوض نمی کنم!


دختر عمه ام رو تو خیابون با یه پسره دیدم هول شده میگه داداشمه !!!!


رفتم نمایندگی سایپا به مسئولش میگم فرمون ماشین زیاد صدا میده، چه كار كنم؟
میگه صدای ضبط رو زیاد كن !!!!!


یعنی مزخرف ترین لحظه توی زندگی اون وقتیه که ...
با پسر داییت دعوات میشه ...

و نمیتونی بهش فحش عمه بدی.... !!!کوتاهترین فاصله برای گفتن دوستت دارم یه لبخنده …
نیشتو میبندی یا بزنم فکتو بیارم پایین ؟


-
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﺵ ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ “:ﻟﻮﺳﻲ ”
ﻋﮑﺴﺸﻮ up ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﻻﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻴﻮ ﻣﻴﻮ

598 ﺗﺎ ﻻﻳﮏ ﺧﻮﺭﺩﻩ ….
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﭘﺴﺮﻩ ﻋﮑﺴﺶ ﺗﻮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﮑﺮ ﻣﺎﻟﺰﻱ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺭﻭ ﻭﺍﻟﺶ

ﻓﻘﻂ ﺭﻓﻴﻘﺶ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ :حیوﻮﻥ ﻣﻴﺮﻱ ﻣﺎﻟﺰﻱ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﻧﻤﻴﺎﺭﻱ؟؟من شیرجه زدن رو قبل از اینکه تو آب یاد بگیرم
موقعی که رو سر عروس و دوماد پول میریختن یاد گرفتم!چند وقت پیشا یه جمله ی فلسفی از خودم گذاشتم تو پارس یونیت ،
بعد چند روز بعد دیدم یکی جمله منو نوشته زیرشم نوشته کوروش کبیر


قدیما یه آفتابه های مسی بود پرش که میکردی اینقد سنگین میشد
تا میومدی ورش داری دوباره میر.ی.د.ی !


امروﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ پسرم ﺑﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺖ ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﻡ !
ﺭﻓﺘﻢ ﭘﯿﺸﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺰﺍﺭ ﮐﻮﻟﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۳ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎﺷﻪ …
من رفتم حذف اضطراری کنم !!!
-
از مزخرف ترین اتفاقات نصفه شبا، این صدای شکسته شدن قولنج وسایل خونه ست.
مخصوصا تلویزیون و وسایل چوبی هی شبا قولنج شون می شکنه،
آدم لوزالمعده اش میاد تو حلقش!می خوام گلکسی نوت بخرم
نه به خاطر امکاناتش،نه به خاطر کیفیتش بلکه به خاطر سایزش.
آخه تنها گوشی موجود در بازاره که از سوراخ توالت رد نمیشه!
یعنی عمرا بیفته توی چاه


این روزا آدم جرات نداره با یکی درد دل کنه.
یارو تا بهت ثابت نکنه از تو بدبخت تره ولت نمی کنه


حساب کنید قیافه دخترای دوران حافظ و سعدی چه جوری بوده
که خال کنج لب یار آپشن محسوب می شده!طرف شش ماهه دماغشو عمل کرده هنوز چسب میزنه!

اینا همونان که برچسب تلویزیون و مایکروفر و پلاستیک صندلی ماشیناشون رو نمی کنن